Technolog výroby - specialista pro svařování 1

Datum: 2. 12. 2023

Lokalita: Blatná, 316, CZ

Firma: Vishay Intertechnology Inc

Image  Pomozte nám vytvořit DNA techniky

 

Vishay Blatná ESTA hledá na plný úvazek pracovníka na pozici Technolog kovovýroby a svařování

 

Požadavky:

 • ukončené středoškolské vzdělání technického zaměření
 • anglický jazyk – slovem i písmem (schopnost domluvit se)
 • německý jazyk – výhodou
 • dobrá znalost MS-Office (Word, Excel, Access, Outlook)
 • základní znalost SAP, znalost programování, znalost CAD systémů – výhodou
 • zaškolení chybějící kvalifikace zajistíme
 • týmová práce, komunikativnost
 • samostatnost
 • ochota cestovat
 • řidičský průkaz B

 

Náplň práce:

 • zpracovávání technologických postupů svařování a pájení
 • řízení a koordinování činnosti svářečských kontrolorů, svářečů, páječů a svářečských pracovníků
 • vedení evidence, periodické přezkušování, ověřování a udržování platnosti zkoušek a dokladů svářečů, páječů a svářečských pracovníků
 • dodržovat a provádět kontroly dodržování výrobních předpisů a nařízení
 • zodpovědnost za správnost provádění výrobně-technologických operací
 • zpracování kontrolního plánu svařování
 • dohled nad svařovacími operacemi
 • mezioperační kontroly (kontrola svárových spojů)
 • podávání návrhů na realizace ke zlepšení kvality výrobků i výrobních operací
 • zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů, udržovat si aktuální stav znalostí a informací
 • spolupráce oddělením konstrukce a vývoje v Landshutu (Německo)
 • dodržováním principů ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti práce (BOZP).

 

Nabízíme:

 • každoroční navyšování mzdy
 • příspěvek na dovolenou a Vánoce
 • dovolená 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
 • dotované stravování
 • příspěvek na dopravu
 • věrnostní a jubilejní odměny
 • příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění
 • příspěvek na dětský tábor

 

 

Vishay Blatná ESTA is looking for a full-time technologist of metal production and welding

 

 Requirements:

 • completed secondary education in technical field
 • English language - both written and verbal (ability to communicate)
 • German language - an advantage
 • good knowledge of MS-Office (Word, Excel, Access, Outlook)
 • basic knowledge of SAP, knowledge of programming, knowledge of CAD systems - an advantage
 • training of the missing qualification can be arranged by company
 • Teamwork, communicativeness
 • independence
 • willingness to travel
 • B driving licence

 

Job description:

 • processing of technological procedures of welding and soldering
 • managing and coordinating the activities of welding supervisors, welding and soldering operators
 • maintain documents, periodical re-testing, verifying and maintaining the qualification validity of welding and soldering operators
 • observing and checking compliance with production rules and regulations
 • being responsible for the correctness of production operations
 • preparing the welding control plan
 • supervising welding operations
 • inter-operational checks (inspection of welding joints)
 • making suggestions for implementation to improve the quality of products and production operations
 • participate in regular training of welding supervisors, keeping up-to-date with knowledge and information
 • cooperation with the construction and R&D department in Landshut (Germany)
 • adhering to the principles of environmental protection (EMS) and occupational safety (OSH)

 

We offer:

 • annual salary increases
 • holiday and Christmas allowance
 • 25 days holiday + additional days for time worked
 • subsidised meals
 • transport allowance
 • loyalty and anniversary bonuses
 • life insurance or pension contribution
 • contribution to children's camp

 

Máte znalosti a dovednosti, které potřebujeme? Jste připraveni nastartovat svoji kariéru? Pokud ano, ucházejte se o místo už dnes!