NAŠE KULTURA

Globální rodina,
která roste společně.

Společnost Vishay se rozrostla do globální sítě, propojená napříč hranicemi, aby vytvářela DNA techniky. Ale i při naší velikosti znamená společný růst, že se budeme navzájem podporovat jako rodina. To znamená být otevření a kooperativní, navzájem se podněcovat a vážit si integrity a etiky. Také to znamená, že se budeme zaměřovat na silnou ziskovost a účelný růst, aby naše společnost zůstala stabilní a k dispozici pro budoucnost našich zákazníků a našich lidí. To je způsob, jakým dnes ze společnosti Vishay děláme skvělé místo pro práci a dále neseme odkaz našeho zakladatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš tým je globální a lokální.
Ve společnosti Vishay mezinárodně spolupracujeme a oslavujeme různorodost našich lokálních kultur. Vyhledáváme všechny příležitosti, jak dosáhnout přes hranice, napojit se na výkony našich kolegů po celém světě a docílit úspěchu, který přichází ze spojení naší nesmírné diverzity. Máte prostor, abyste přinášeli vaše jedinečné pohledy, pomáhali nám objevovat příležitosti ke spolupráci a otevřeli se vývoji vaší kariéry, který nastává učením se od ostatních.

Hlavní prvky úspěchu.
Po celém světě jsme ve spojení, nejen v tom, co děláme, ale i jak to děláme. Toto slůvko „jak“ je součástí naší kultury, je důvodem, proč se můžeme zaměřit na ziskový růst a proč jsme finančně tak výtečnou společností, jakou jsme. Ztotožnění s naším „jak“ vám pomůže být rovněž úspěšní. Jací jsme:

  • Uplatňujeme vlastní iniciativu a tvrdě pracujeme
  • Jsme intelektuálně a kulturně flexibilní, zvědaví a chceme se učit
  • S nadšením dáváme a přijímáme výzvy
  • Daří se nám v prostředí týmové práce

Máme inspiraci a vedení.
To, čím jsme dnes a co zažijete ve společnosti Vishay, čerpá inspiraci z neuvěřitelného příběhu našeho zakladatele. Poté, co překonal obtíže jako mladík, Dr. Felix Zandman dovedl Vishay do popředí průmyslu za tímto účelem: „Nejdůležitější je dělat správnou věc. Nevyužívat ostatní. Záleží na tom, jak zacházíte s druhou osobou – to se vám vrátí. Buďte spravedliví a nápomocní.“ Když se přidáte ke společnosti Vishay, budete také vedeni za tímto cílem. Ať jde o to zůstat věrný smlouvě se zákazníkem při změně ekonomických podmínek, nebo si udělat čas a vyslechnout kolegy na všech úrovních, nebo převzít odpovědnost, když se věci nedaří, vždy můžete cítit hrdost, že pracujete pro společnost, která má etiku a integritu ve své podstatě.

Zjistěte si, jaké jsou naše nabízené kategorie pracovních pozic

Vytvořte si upozornění na pracovní pozici.

Dostávejte do počítače a na mobil upozornění na nové pracovní pozice, které vyhovují ambicím uváděným ve vašem profilu. Pro začátek uveďte svou e-mailovou adresu.