דו"ח שכר שווה לעובדת ועובד לשנת 2021 – ווישיי ישראל

ווישיי ישראל דוגלת בשוויון בתעסוקה כערך עליון, תפיסה זו מיושמת במדיניות שכר ללא הבדל מגדרי בחברה.   בהתאם להוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו-1996 מפרסמת החברה דוח פומבי המתייחס  לנתוני שנת 2021.  

הדו"ח מתייחס לחברת ווישיי ישראל אשר בשנת2021  העסיקה למעלה מ-518   עובדים/ות. אתרי החברה פרוסים ברחבי הארץ, בעיקר בפריפריה.   בהתאם לדרישות החוק, בוצע מיפוי  של כלל העובדים שעבדו בחברה בשנת2021  ו הם חולקו ל- 20 קבוצות בעלות מאפיינים דומים. אופן חלוקה זה אפשר לכלול קרוב ל-%100 מעובדינו בניתוח.   

הניתוח מתבסס בעיקרו על מאפייני העיסוק של העובדים/ות, המשקפים את תחום העיסוק ואת הרמה  הניהולית של העובד/ת נכון לתאריך 31.12.21.  

הפערים הקיימים בכל הקבוצות הינם בשיעורים נמוכים. נתוני השכר שנכללו לצורך עריכת דו"ח זה,  משקפים פערים הנגזרים בין היתר ממאפייני העסקה ותגמול ייחודיים לקבוצות עובדים/ות שונות.  סיבה עיקרית לפערים נובעת מתשלומים המשולמים לעובדים/ות כנגזרת של ביצוע בפועל, כלומר משמרות, שעות נוספות, כוננות ועוד. סיבה נוספת לשונות הינה העובדה שתשלומי גמר חשבון אשר שולמו לעובדים/ות אשר סיימו עבודתם/ן במהלך שנת  2021 נכללו גם הם בנתוני הדוח. 

מעבר לנאמר, קיימת גם שונות בין עובדים/ות המשתייכים/ות לאותה קבוצת ייחוס בהקשר של ידע,  ניסיון מקצועי בתחום, ותק, מיומנויות מיוחדות והערכה של ביצועים והישגים 

ווישיי תמשיך לפעול לשמירה על שכר שוויוני לגברים ונשים כאחד ולקדם את העובדים על בסיס מצוינות. זאת, תוך מתן כלים מתאימים לעובדים בפיתוח וצמיחה בפן המקצועי כמו גם בפן האישי.